Login

Povinnosti předškolního pedagoga

 Povinnosti předškolního pedagoga

 Předškolní pedagog by měl vykonávat tyto odborné činnosti:

-        analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o     děti, jejich výchovu i vzdělávání

-        realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů)

-        samostatně projektovat výchovné a vzdělávací činnosti, provádět je, hledat vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí

-        využívat oborových metodik a uplatňovat didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí

-        projektovat (plánovat) a provádět individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

-        provádět evaluační činnosti - sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, kontrolovat a hodnotit výsledky své práce, sledovat a hodnotit individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitorovat, kontrolovat a hodnotit podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje

-        výsledky evaluace samostatně uplatňovat v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání

-        provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy

-        analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi

-        evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce) a na získané podněty reagovat

 Předškolní pedagog má vést vzdělávání tak, aby:

-        se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)

-        se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj

-        děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho

-        bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti

-        děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně

-        byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka

-        se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité

-        děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí

-        děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují

 Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:

-        usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči

-        umožňovat rodičům  přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností

-        umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení

-        vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Vítejte na našich stránkách

obrázek
Vítejte na stránkách naší mateřské školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu MŠMT. Kvalifikovaní pedagogové vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI KAMENICE NAD LIPOU
Domů

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Mateřská škola Na Besídce 632,Kamenice nad Lipou
od 11. dubna do 15. dubna


Pondělí: přesnídávka – rohlík se šunkou, jablko, ovocný čaj (1,3,7)
Polévka - s pohankovými vločkami (1,9)
Hl.jídlo - filety z hejka na česneku, bram. kaše, červ. řepa s mrkví, řepík
Svačina - pyré, čaj

Úterý: přesnídávka - kmínový chléb, tuňáková pomaz. s okurkou, chléb (1,3,7), kakao
Polévka - hovězí s hráškem a rýží (9)
Hl.jídlo - hrachové pyré, kuřecí roláda, salát z čínského zelí, multivitamín
Svačina - sýrová houska, jablko (1,3,7) , čaj

Středa: přesnídávka – chléb, medové máslo, hruška, granko (1,3,7)
Polévka - hrstková
Hl.jídlo - vepřové maso v mrkvi, brambory, mošt
Svačina - pudink s piškoty a sirupem (1,3,7) , čaj

Čtvrtek: přesnídávka - slunečnicový chléb, sýrová pomaz. s celerem, paprika, čaj (1,3,7,9)
Polévka - gulášová (1)
Hl.jídlo - krupicová kaše s čokoládou, ovoce, džus (1,4,7)
Svačina - banán, čaj

pátek: : přesnídávka – koláček s tvarohem, jablko (1,3,7), malcao
Polévka - rajská s ovesnými vločkami (1)
Hl.jídlo - kuře pečené na bazalce, rýže, rajče, multivitamín
Svačina - ovocná tyčinka, čaj


ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě
K PITÍ JE NABÍZENA I ČISTÁ PITNÁ VODA

DOMŮ

Created by © 2015/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign